12/39 3/28/03 4:05 PM Laddejakka

Låddejåkkastugorna ligger på en grusterass.
JAlbum 3.1